Bilverkstad MEKONOMEN i Söderköping

Byte till LED-lysrör i befintlig armatur

Här har vi använt de befintliga lysrörs-amturerna och ersatt lysrören med energieffektiva LYSDIODSRÖR

Energibesparingen är >60%

Payoff tiden på hela installationen är <1,5år

En ombyggnad av armaturen bör utföras för att undvika ökad reaktiv effekt

Möbelbutik i Söderköping

Här har vi ersatt lysrörsarmaturer 2*36watt i takfoten med LED strålkastare 30watt

En energibesparing med >40watt per armatur

Då tot 30 armaturer är ersatta blir besparingen >1,2KW/tim

MIO Möblers lager i Mjölby

Här har vi leverat ljuseffektiva LED Tri proof armaturer

Mio Möblers lager i Mjölby

Våra Tri Proof armaturer är IP65 och IK 10 klasssade

MIO Möblers lager i Mjölby

Nu med verktygsfri inkoppling

Bostadsområde Söderköping

Här har vi ersatt utfasad 125watt kvicksilver armaturer med 30watt LED armaturer

Bostadsområde Söderköping

Energi besparingen är >70% Man måste även beakta miljövinsten samt rondering då brinntiden är avsevärt längre

LM-HZLLDQ30

Armaturen har varibelt fäste klarar diameter 50-60mm rör samt vertikalt och horisontalt montage

Lantbruk Söderköping

Här har vi installerat 200watt LED strålkastare med närvarosensor övervakning nattetid samt arbetsbelysning

Lantbruk Söderköping

Här har vi ersatt utfasad 125watt kvicksilverarmatur med 62watt LED armatur

Lantbruk Söderköping

Här har vi ersatt 2st 500watt kvicksilverbelysning i paddock med 2st 150watt led

Harry`s Hotell & Resturang Pattaya Thailand

Här har vi ersatt lysrörslampor med energieffektiva LED filament lampor

När man ersätter en ljuskälla är det viktigt att ersättaren har rätt storlek samt rätt karakteristik så att armaturen fungerar som det var tänkt

ZIP HOTELL PATTAYA THAILAND

Även här har vi ersatt lysrörlampor (15watt) med effektiva LED 4watt filament lampor detta ger en besparing på 75%

Utbyte från lysrörslampor till LED lampor ger en energibesparing per timma på >4KW

LED filamentlamporna har även rätt ljus-karakteristik till dessa befintliga armaturer

Med tanke på att här I Thailand är ljustiden >10 tim/dygn i 365 dagar energibesparingen blir då >14000Kw/år

Pågående installation ATEX / EX LED belysning i oljehamnen Norrköping

Här är några exempel på våra installationer

LEDRÖR med kompatibel ballast

Mekanisk industri där våra LEDRÖR monterats

Mekanisk industri där våra LEDRÖR monterats

Här börjar vi utbyte av gammal kvicksilverarmaturer på Nordfarms lokaler i Norrköping

Vi har ersatt 125watt kvicksilverarmatyrer med moderna energibesparande LED armaturer på enbart 30watt med likvärdig ljusstyrka

Energibesparingen är 95watt per armatur

Armaturerna passar direkt på befintliga rör vilket gör att installationskostnaden hålls låg

Här ersätter vi 400watt kvicksilver-armaturer

400watt Kvicksilver-armatur ersätts med energieffektiv 80watt LED armatur

Då kvicksilver som ljuskälla är utfasad behöver många se över sitt armaturbestånd

LED som ljuskälla är en kompetent och ljuseffektiv ersättare till de flesta ljuskällor

LED som ljuskälla är idag erkänt kostnadseffektiv

Installationskostnaden hålls nere tack vare att dels kan kablge återanvändas samt att installationen går relativt fort pga att LED armatyrerna är mycket lättare

LM-STB1000B-100W LED strålkastare100watt 12500lm

Här har SM ENTREPRENAD ersatt 3st 1500watt halogenstrålkastare med 4st av våra 100watt LED strålkastare mao den totala effekten på 400watt istället för 4,5Kw

LM-ST1000B-100W lämpar sig mycket väl som etableringsbelysning då dessa är relativt okänsliga för vibrationer samt stötar

Masten är 6m hög

LM-ST1000B-100W levererar omgående full ljusstyrka även i kallt klimat

Östra Ryds Kyrka

Här har vi ersatt 60 watts glödljus med 3,5watts LED filament llus

Östra Ryds Kyrka

Innan ombyggnad förbrukade varje armatur 12*60watt=720watt och gav minimalt med ljusutbyte

Östra Ryds Kyrka

Efter ombyggnad har vi fått ned förbrukningen till 12*3,5watt=42watt per armatur och mycket bättre ljusutbyte

Ösrta Ryds Kyrka

Med tanke på att det är 23 st armaturer och varje armatur förbrukade 720watt *23= 16560watt och efter ombyggnad 23*42Watt=966watt det ger en besparing på 14684watt/t

Industrilokal 8m takhöjd

Här har vi ersatt konventionella lysrörs armaturer (3rör/1500mm) med högeffektiva TRIPROOF armaturer energibesparingen är >100watt/armatur

Totalt är energibesparingen 4,7KW i timmen