INFORMATION OM LYSDIODRÖR (LED rör)

Att byta till lysdiodrör är ett kostnadseffektivt sätt att minska sin ljusenergiförbrukning då man i de flesta fall kan använda den gamla armaturen. Energibesparingen är mer än 50%.
Även miljön är en vinnare i och med att energiförbrukningen minskar blir koldioxidutsläppet mindre.
Man räknar också med att lysdiodröret har ca 3gr så lång lystid som konventionella rör. Det gör att miljöfarligt avfall minskar.
Lysdiodrör innehåller dessutom inte Kvicksilver, Kadmium, Bly mm (RoHS certifierade). Lysdiodrören är också återvinningsbara (aluminium /plast).

 

 Idag finns det 2 typer av T8 lysrörsarmaturer 

Typ 1: armatur med induktivt drivdon

Typ 2: armatur med elektroniskt drivdon

 

LED rör 1: T8 LED rör för induktivt drivdon. Dessa rör fungerar i armaturer direkt utan ombyggnation, det enda man behöver göra är att avlägsna tändaren.
Vi rekommenderar dock att man elektriskt kopplar bort kondensator samt överbryggar drosseln, detta för att faskompenseringen skall bibehållas (reaktiv effekt)

LED rör 2: T8 LED rör (kompatibelt) fungerar i armaturer med induktiv (typ1) och elektronisk (typ2) drivenhet. När man använder dessa rör i induktiva armaturer gäller samma sak som för LED rör1 (vår rekommendation ang ombyggnad).